Plus & Plus logo

U heeft een pand in eigendom, bedrijfsgebouwen worden niet meer gebruikt, u heeft al geruime tijd gronden liggen.
Verkoopt u het op de reguliere markt of wil u goed geïnformeerd de juiste investeerders aantrekken?
Of wil u zelf een stuk meegaan in de ontwikkeling van uw eigendom?
Wij staan u graag bij in dit proces. Samen op zoek naar een zinvolle activering van uw patrimonium.
U bepaalt hoe ver we samen lopen...

 

/ Plus & Plus Consultancy in onroerend goed

Plus & Plus is een multidisciplinair en complementair team, een samenwerking tussen stedenbouwkundige, architect, jurist, fiscalist en milieudeskundige. Door het samenbrengen van deze specialisten kan advies verleend worden dat veel verder reikt dan één enkele discipline.
Het idee is simpel. In plaats van specialisten aan te werven, geloven wij meer in een samenwerking van bedrijven. Hun specialisatie is hun dagelijks werk, waarin éénieder sowieso verder dient te evolueren en daardoor automatisch ervaring opdoet in datgene wat hij graag doet.
Voor de klant blijft er echter 1 aanspreekpunt en de onafhankelijke adviesverlening blijft een deontologische regel. De bemiddelende rol, het zoeken naar constructieve oplossingen en het samenbrengen van partijen, maken het verschil.